Varför göra ett dynotest

 

Ett dynotest kan göras av flera olika skäl och utföras på flera olika sätt. En felinställd/defek tmotor kan snabbt leda till ett stort haveri. Vi har möjligheten att upptäcka och åtgärda felen åt dig under kontrollerade och väl övervakade former. Nedan listar vi några av våra tester.


 

 

* "Standard Sveptest"

Ett enkelt test där man enbart är ute efter att veta motorns effekt och vridmoment. Inga externa givare kopplas in för div mätning.
 

* "Utökat Sveptest"

Ett mer avancerat test där man vill veta mer om motorns kondition. I det här testet mäter man flera olika värden bla bränsleflöde, luftflöde och avgasvärde.
 

* "Felsökningstest"

Felsökningstesten kan se väldigt olika ut beroende på vad man man felsöker efter. Man försöker avsiktligt provocera fram misstänkta fel. Här finns möjligheten att mäta bränsleflöde(BSFC), bränsletryck, luftflöde, avgasvärde(AFR/Lambda), avgas-mottryck, avgastemperatur(EGT), motortemperatur och knack-/spiknings-nivåer.

* "Bänsle Map test/ Map trace"

Detta är ett av våra mest avancerade tester. Alla motorer med insprutning har en förprogrammerad bränslekurva/fuel map. I detta test så mäter vi motorns avgasvärden(AFR) i förhållande till belastningen. Vi får fram värden för hur den befintliga bränslemap ser ut. Vi använder sedan den som grund vid justeringar av motorn. Vid redan enkla förändringar så som byte av pipa/ljuddämpare och kompressionsförändringar ändras motorns karaktär och en justering av bränslekurvan kan behövas med hjälp av en extern programmerbar insprutningsmodul (Piggyback)

Det finns inga produkter i den här kategorin.

Powered By OpenCart
RE Motor och Sport © 2019